Down to content

Оптимизация на настилки

Конвенционалните и често ограничени методи за проектиране и изграждане на настилки поставят все по-големи предизвикателства пред инженерите, строителите и собствениците. Пътностроителните бюджети са под увеличен натиск за доставяне на по-голяма стойност и по-добри експлоатационни показатели за по-малко пари.

Всеизвестно е, че практиката да се изграждат “типови“ настилки създава проблеми. Предизвикателство са големите изисквания за механизация, труд, материали и сроковете за строителство. Това може да доведе до повишени рискове, повече време и средства, поради увеличените натоварвания от трафика върху автомагистралната мрежа. Други проблеми са неоразмерените настилки, по-ниските бюджети за поддръжка и увеличените цени на материалите.


Тези проблеми са принудили пътните инженери да потърсят ефективни инженерни алтернативи на традиционните стратегии, за оценка на техните проекти. Затова все повече пътни инженери започват да използват Системата за оптимизация на настилкиensar Spectra® Tensar, включваща използването нагеомрежа Tensar TriAx®, за оптимизация на методите за проектиране и изграждане на настилки.

Системата Spectra комбинира използването на геомрежа Tensar TriAx и чакъл, за създаването на механически заздравен слой (МЗС), който е много по-корав и устойчив от обикновения слой чакъл. Подобрените структурни характеристики на МЗС, позволяват на проектанта да постигне по-добри експлоатационни показатели на цялата настилка, което води до по-икономично строителство, по-малък риск и по-дълъг живот.

Tensar Spectra Pavement System


Пътища с по-високи експлоатационни показатели и по-ниски разходи за строителство и поддръжка

Системата за оптимизация на настилки Spectra® използва цялостен подход за оптимизиране експлоатационните показатели на настилката, чрез използването на геомрежи Tensar TriAx®.

Настилките проектирани със Системата за оптимизация на настилки Spectra предлагат:

  • Значително удължаване живота на настилката поради подобрените експлоатационни показатели на механически заздравеният слой
  • Намалени разходи за строителство поради оптимизираната конфигурация на слоевете
  • Оптимизирани експлоатационни разходи и максимална добавена стойност
  • Намалени количества чакъл и асфалт, и съответно строителни разходи

Need help?