Down to content

Работни платформи за пилотни машини, сонди и мобилни кранове

Безопасността е много важна когато се използват автокранове, пилотни машини и друга тежка механизация на строителния обект, особено при слаба или променлива земна основа. 

Как могат да помогнат геомрежите Tensar

Геомрежите Tensar TriAx имат почти хомогенна 360o коравина на опън, здрави възли и ефикасен профил на ребрата, позволяващи по-ефективно закливане на почвените частици. Чакълът се заклинва в отворите на геомрежата и образува механически заздравен слой с повишена носеща способност и така преразпределя натоварването от тежката механизация.

Какъвто и да е вашият проект, ние можем да ви помогнем

Иновативната технология на Tensar е използвана в множество проекти, за което свидетелстват богатата гама от брошури и референции. Освен това ние осигуряваме техническа поддръжка експертни съвети, спецификации, чертежи, проекти и количествено-стойностни сметки. Ние редовно организираме безплатни семинари за обучение на проектанти.

Increase bearing capacity and improve safety

Tensar TriAx® geogrids can not only create safe areas of hard standing but also be very cost effective too, using a reduced quantity of fill.

Ползите

Използването ®геомрежите TriAx за създаване на стабилна работна площадка има значителни предимства в сравнение с използването само на чакъл:

  • Повишена носимоспособност: механически заздравеният слой преразпределя натоварването върху по-голяма площ и създава по-безопасна и надеждна основа за тежката механизация
  • Намаляване дебелината на слоя: слоят от чакъл може да бъде намален с повече от 50% без загуба на носещата способност. Това може да означава и по-малко отнемане и транспортиране на слабите почви от основата  • По-ниско качество на насипния материал или използване на рециклиран материал: С увеличаване показателите на слоя чрез механическото му заздравяване е възможно да се използва насипен материал с по-ниско качество, като например рециклиран чакъл.
  • Дългосрочна икономия на средства: по-малките изкопи и използването на рециклиран чакъл могат да намалят строителните разходи и да спестят половината емисии на CO2.

Need help?