Down to content

Устойчиво и екологично строителство

Строителните проекти трябва да намерят правилния баланс между максимизиране на ползите и минимизиране на въздействието върху околната среда. От заздравяването на земната основа до системите за подпорни стени, Tensar Технологията винаги се е състояла в намирането на най-ефективните проектни решения. И като най-ефективни, те не само намаляват финансовите разходи, но и съществено намаляват щетите върху околната среда.

Как всички печелят от Tensar

Има няколко начина по които продуктите и системите на Tensar могат да донесат устойчиви ползи за всеки проект:

  • Намаляване на отпадъците: Системите за заздравяване на земната основа на Tensar не само намаляват дебелината на слоя от чакъл до 50%, но често и количеството слаба почва която трябва да се изкопае и депонира. Освен това може да позволят използването на рециклирани насипни материали. Системите за подпорни стени на Tensar могат да използват остатъчни насипни материали като минни отпадъци и пепелина. А системите за стръмни откоси на Tensar могат да използват наличните на обекта насипни материали.
  • Намаляване на въглеродните емисии и енергийна ефективност: Традиционните строителни материали като стомана, бетон и вар, изискват значително количество енергия за тяхното производство, което води и до големи въглеродни емисии. Механическото заздравяване на земната основа и армопочвата, изискват относително по-малко енергия в сравнение с традиционните решения. Стандартна TensarTech подпорна стена може да се построи с една трета от енергийните разходи на традиционната стена от стоманобетон. Битума също изисква много енергия и въглеродни емисии за неговото производство. Системите за армиране на асфалтови настилки удължават живота на асфалтовото покритие и допринасят за цялостната екологичност на пътя.
  • Опазване на водните ресурси: Продуктите на Tensar могат да бъдат неразделна част от най-модерните Устойчиви Системи за Градски Дренажи, чрез използването на геомрежи за заздравяване на земната основа под водопропускливите настилки, и чрез използването на Tensar Mat за ерозионна защита
  • Минимизиране на въздействието върху околната среда: В отдалечени проекти като вятърните ферми, плаващите експлоатационни пътища по-малко затрудняват циркулацията на вода в торфените блата, което води до по-малко въздействие върху местната флора и фауна. Продуктите на Tensar са химически инертни и няма да повлияят неблагоприятно на природния воден цикъл.


Проектирани за ефективност... и за опазване на околната среда

Whether used in wall systems or ground stabilisation, Tensar Technology has always been concerned with finding the design solutions with optimal efficiency. 

Какъвто и да е вашият проект, ние можем да ви помогнем да намерите екологично решение

Вече повече от 30 години иновативните решения на Tensar трупат множество референции от екологични обекти по целия свят, като е налична богата гама от брошури и литература. Нашите опитни инженери могат да ви посъветват за най-правилното решение за вашия обект. Възможно е и да изчислите икономията на въглеродни емисии в следствие използването на Tensar TriAx във вашия обект посредством нашия Калкулатор за въглеродни емисии.

Need help?