Down to content

Павирани пътища и площадки

В момента повече от всякога се набляга на постигането на икономия на разходи, време и въглеродни емисии в строителството. Когато изграждате нов път или паркинг в зони със слаба земна основа, Tensar има готово решение. Геомрежата Tensar TriAx™ притежава хомогенна 360° опънна коравина и триъгълни отвори, което й позволява да заклинва зърната на чакъла, като по този начин създава механически заздравен слой, който може да понесе значителното натоварване от трафика. Това означава, че дебелината на слоя чакъл може значително да се намали, понякога до 50%, а в някои случаи се намалява и дълбочината и обема на изкопните работи. Освен това може да се използват няколко слоя TriAx™ за минимизиране на неравномерните слягания при нехомогенна земна основа.

Tensar е разработила софтуера за проектиране TensarPave™, който дава възможност на проектантите да изберат оптималното решение за специфичните проектни изисквания.


Намаляване бюджета за поддръжка

Когато бюджетът е ограничен има още по-остра нужда от икономически изгодни решения при пътната поддръжка. Какво е простото решение? То включва стъпки за намаляване на бъдещата поддръжка на пътя, изпълнявани по време на строителството или ремонта му. Ето тук Tensar може да помогне. Използвайки геомрежите геомрежите TriAx за механическо заздравяване на пътната основа при ново строителство или продуктите за армиране на асфалтови настилки при уширяването и ремонта на пътищата, нашите решения са доказали, че подобряват дълготрайността и намаляват рефлективните пукнатини и пукнатините от умора на асфалта, като по този начин удължават интервалите за поддръжка.                                           

Къде може Tensar да ви помогне

Технологията на Tensar се използва в две основни направления на пътното строителство и поддръжка:

Structural improvement  using the Tensar Spectra Pavement Optimisation system Engineers and road operators can benefit from reduced construction costs as well as building in lower maintenance requirements.


Павирани пътища и площадки

Използвайки геомрежите TriAx® за механическо заздравяване на пътната основа при ново строителство или продуктите за армиране на асфалтови настилки при уширяването и ремонта на пътищата. 

Ползите

С повече от 30 години опит в проекти по целия свят, доказаните ползи от системите на Tensar са:

  • Намаляване дебелината на слоевете чакъл
  • Увеличаване на носимоспособността
  • Намаляване на изкопните работи
  • По-ниски дългосрочни разходи
  • По-ниски емисии на CO2 по време на строителството
  • Намаляване на рефлективните пукнатини и пукнатините от умора
  • Удължаване живота на настилката
  • Софтуерът TensarPave за оптимални проектни решения

Need help?