Down to content

Укрепване на ж.л. линии

За железниците по света, ограниченията на скоростта и скъпите ремонти с прекъсване на движението често се дължат на лошата геометрия на железния път. Но технологията на Tensar предлага решение което е доказало, че значително намалява разходите за поддръжка. Нашите геомрежи се използват от началото на 80-те години за армиране на жп баласта, одобрени са от Network Rail във Великобритания и от железопътните власти в много страни по света, след направени множество независими тестове и експерименти.


Какви са ползите за вас

В сравнение с традиционния профил на долно строене, заздравяването на баласта има следните предимства:

  • Запазва геометрията на пътя за по-дълго време
  • Забавя слягането на баласта 
  • Намалява разрушаването на баласта 
  • Удължава интервала между пресевките около три пъти 
  • Заздравява баласта за над 20 години

Нови жп линии

При строителството на нова линия върху слаба или променлива основа, може да се използват геомрежи Tensar, за армиране основите на насипите и за механическо заздравяване на предпазния пласт под баласта, като тяхната дебелина може да се намали с около една трета.

Какви са ползите за вас

В сравнение с традиционния профил на долно строене, заздравяването на предпазния пласт има следните предимства:

  • Намаляване разходите и времето за строителство, чрез намаляване количеството на предпазния пласт при постигане на същата носимоспособност 
  • Намаляване дълбочината на отнемане на слабата почва от основата
  • Намаленото количество на земно-насипните работи дава по-екологично решение

Certification and Approval

TriAx TX190L geogrid has been approved by rail authorities, including Network Rail, for improving the performance of ballasted track.


 

Поддръжка и реконструкция на линиите

Нашите Tensar геомрежи се използват от началото на 80-те години за армиране на жп баласта, одобрени са от Network Rail във Великобритания и от железопътните власти в много страни по света.

Две основни приложения в железопътното строителство

Две основни приложения в железопътното строителство:

  •  Армирането на баласта намалява деформациите в него и скоростта на слягане на железния път, което може да удължи цикъла за поддръжка и да донесе много ползи по време на експлоатационния живот
  • Заздравяването на земното платно чрез армиране на предпазния пласт увеличава носимоспособността при слаба земна основа, и може да намали дебелината му, икономисвайки време, средства и въглеродни емисии.

Need help?