Down to content

Укрепване на стените и свода на минни изработки

Въпреки че безопасността и практичността са изключително важни в минната индустрия, важно е и да се максимизира ефективността и да се минимизират разходите. За подземните приложения технологията на Tensar осигурява системи които лесно и бързо се монтират.

Какви са ползите за вас

Tensar предлага поредица от минни системи, покриващи широк обхват от подземни минни и тунелни приложения, включително:

  • Укрепване на стените и свода, използвайки некорозиращи Tensar мрежи, комбинирани с монтажни ремъци, които са по-лесни и по-безопасни за монтаж от металните им аналози
  • Фронтови екрани със секции от екранна мрежа Tensar, които могат да се сглабят на повърхността и след това да се транспортират до забоя за монтаж
  • Екрани за откосите на стъпалата използвайки здрави и леки Tensar мрежи, осигуряващи стръмни откоси при входовете на галериите, обезопасени срещу падащи скални късове
  • Армирането на пътища и жп коловози може да бъде необходимо както под земята, така и на повърхността. В зависимост от използваната транспортна система геомрежите Tensar могат да предотвратят образуването на коловози или да запазят геометрията на железния път.

Какъвто и да е вашият проект, ние можем да ви помогнем

Вече много години иновативните решения на Tensar се доказаха като идеални в минните проекти. Налична е богата гама от литература и брошури. Нашият опит ни позволява да оказваме техническа и проектантска помощ, както и съдействие по време на монтажа.

Доказани и практични подземни решения използвайки минните мрежи на Tensar

За подземните приложения технологията на Tensar осигурява системи които лесно и бързо се монтират.

Какъвто и да е вашият проект, ние можем да ви помогнем

Вече много години иновативните решения на Tensar се доказаха като идеални в минните проекти. Налична е богата гама от литература и брошури. Нашият опит ни позволява да оказваме техническа и проектантска помощ, както и съдействие по време на монтажа.

Need help?