Down to content

Строителство на сметища

Какви са ползите за вас

Системите от едноосни и TriAx® геомрежи на Tensar се доказаха като изключително гъвкави при строителството на сметища за създаване на безопасни и трайни решения:

 • Армиране на изолационните материали (включително геомембрани, бентонитови хидроизолации и геокомпозити) за да се предотврати тяхното повреждане
 • Увеличаване обема на сметището, като например при кариери със стръмни откоси 
 • Контролиране на деформациите и сляганията
 • Предотвратяване свличането на почвата по откосите 
 • Позволяване на вертикалното разширение на сметищата върху съществуващия терен 
 • Строителство на икономични и евтини за поддръжка механически заздравени експлоатационни пътища

 • Увеличаване обема на сметището, като например при кариери със стръмни откоси 
 • Контролиране на деформациите и сляганията
 • Предотвратяване свличането на почвата по откосите 
 • Позволяване на вертикалното разширение на сметищата върху съществуващия терен 
 • Строителство на икономични и евтини за поддръжка механически заздравени експлоатационни пътища

Основни приложения в сметищата

Иновативните системи на Tensar имат редица приложения в строителството на сметища. Основните от които са:

Укрепване на почвата върху сметищните откоси с цел предотвратяване свличането по откоси подложени на временно натоварване от дренажния слой, или при откоси натоварени от рекултивационните слоеве

Увеличаване обема на сметището чрез изграждане на ново сметище върху стара клетка с отпадък, така че долният изолационен екран да се предпази от неравномерните слягания на стария отпадък под него

Изграждане на подложка за изолационния екран на сметището, когато основата има стръмен и неравномерен профил, например при бивши кариери, изграждайки гладък профил за екрана, при постигане на максимален обем за депониране. Може да се изградят и стръмни диги от армопочва, като вътрешни стени.

Модерни сметища, с помощта на инженерните иновации на Tensar

Модерните сметища трябва да бъдат не само безопасни, но и да отговарят на текущите разпоредби, използвайки екологични и дълготрайни решения.

Основни приложения в сметищата

Иновативните системи на Tensar имат редица приложения в строителството на сметища. Основните от които са:

Укрепване на почвата върху сметищните откоси с цел предотвратяване свличането по откоси подложени на временно натоварване от дренажния слой, или при откоси натоварени от рекултивационните слоеве

Увеличаване обема на сметището чрез изграждане на ново сметище върху стара клетка с отпадък, така че долният изолационен екран да се предпази от неравномерните слягания на стария отпадък под него


Изграждане на подложка за изолационния екран на сметището, когато основата има стръмен и неравномерен профил, например при бивши кариери, изграждайки гладък профил за екрана, при постигане на максимален обем за депониране. Може да се изградят и стръмни диги от армопочва, като вътрешни стени.

Need help?