Down to content

Заздравяване на земната основа

При почти всеки тип строителен обект, работата със слаба или променлива основа обикновено е сериозно предизвикателство. Но технологията и ноу-хауто на Tensar при заздравяване на земната основа, не само повишават експлоатационните качества, но и доказано намаляват разходите и екологичните щети. Нашите иновативни геомрежи  TriAx™ с почти еднаква коравина на опън са проектирани да осигуряват ефективно заклинване на насипния материал. Това води до образуването на корав механически заздравен слой, способен да контролира неравномерните слягания, да намалява необходимата дебелина на слоя чакъл, да се полага върху слаби почви и да увеличава носимоспособността.


Какви са ползите за вас

Чрез заздравяване с геомрежи geoгеомрежи ®TriAx, на слоевете чакъл в основата, технологията на Tensar може да ви донесе следните ползи:

  • Намаляване дебелината на насипния слой: рекултивационните пластове и пластовете в основата могат да се намалят до 50%, без загуба на експлоатационните качества, спестявайки изкопни и насипни работи
  • Намаляване на емисийте от въглероден двуокис при строителството: до 50%
  • Увеличаване на експлоатационният срок: механически заздравения с геомрежа TriAx слой може да удължи експлоатационния срок на непавирани пътища над три пъти, намалявайки дългосрочните разходи за поддръжка с 50%
  • Увеличаване на носимоспособността: преразпределението на натоварването от механически заздравения с геомрежа TriAx слой, може да увеличи носимоспособността на работните платформи за тежка строителна механизация, като кранове и пилотни машини
  • Контрол на неравномерните слягания: положени върху силно нехомогенна земна основа геомрежите Tensar могат да помогнат за изравняване на носимоспособността
  • Рекултивация на слаби почви: геомрежите Tensar TriAx спомагат за безопасното насипване и разстилане на почвените слоеве при рекултивацията на шламохранилища и депа за индустриални отпадъци
  • Премостване на кухини: с помощта на двуосни геомрежи Tensar, може да се изгради корава скара която да премости евентуални кухини образувани над минни изработки и карстови терени. Това краткотрайно решение ще покаже образуването на кухини преди да се пристъпи към тяхното окончателно обезопасяване

Weak or variable ground? How Tensar geogrids provide the answer.

Our innovative TriAx® geogrids, with near uniform 360 degrees tensile stiffness for optimum performance, are designed to provide effective confinement of the granular fill.


Какъвто и да е вашият проект, ние можем да ви помогнем

Вече повече от 30 години иновативните решения за заздравяване на земната основа на Tensar, се доказаха като идеално решение за много типове строителни обекти, като павирани и непавирани пътища, паркинги, летища, тежко натоварени настилки (като контейнерни терминали) и работни платформи. На разположение е богата гама от брошури и литература.

Освен това ние осигуряваме техническа поддръжка, експертни съвети, спецификации, чертежи, проекти и количествено-стойностни сметки. Ние редовно организираме безплатни семинари за обучение на проектанти в много държави. За да научите повече или за да получите бързо помощ, изтеглете нашата Форма за проектиране на заздравена земна основа


Need help?