Down to content

Основи върху пилоти

Когато трябва да се изграждат насипи върху слаби почвени пластове, които са много дебели за да се отнемат, и когато не се допускат значителни слягания (например в съседство с чувствителни съоръжения), насипите обикновено се фундират с пилоти стоящи върху здрав пласт в дълбочина. Обикновено се използват скъпи стоманобетонови скари, които преразпределят натоварването равномерно върху главите на пилотите, но често най-икономичното решение е да се изгради Платформа за Преразпределяне на Натоварването (LTP).


Как геомрежите Tensar и геотекстилът Basetex могат да ви помогнат

Има два типа платформи за преразпределяне на натоварването: Усилен Свод и Опъната Мембрана. Платформата Усилен Свод притежава слой от висококачествен трошен чакъл усилен с няколко слоя геомрежи Tensar. Платформата Опъната Мембрана е проектирана, така че насипът да се поддържа директно от два перпендикулярни слоя от високоякостен геотекстил Tensar Basetex, образуващи дъга между главите на пилотите, и позволяващи използването на нискокачествен насипен материал.

Контролиране на слягането чрез платформи за преразпределяне на натоварването

Изграждането на Tensar платформа за преразпределяне на натоварването може да донесе редица ползи.

Изграждането на Tensar платформа за преразпределяне на натоварването може да донесе редица ползи:

Изграждането на Tensar платформа за преразпределяне на натоварването може да донесе редица ползи:

  • Избягва се времето за изчакване на консолидационното слягане
  • Намалени разходи: в сравнение със скъпите стоманобетонови скари или греди, Платформата може да бъде по-евтина
  • По-бързо строителство: и двата типа платформи могат да се изградят бързо и икономично

 

 

 

 

 

  • Фундаментни плочи: Платформата Усилен Свод е използвана директно под фундаментни плочи, за намаляване количеството на стоманената армировка в плочата
  • Доказано и надеждно решение: използвайки опита на Tensar като експерти в заздравяването на земната основа

Need help?

Product Literature