Down to content

Укрепване на основите

Създаването на здрави основи на насипи изграждани върху слаби почви е често срещан проблем в много проекти. Изкопаването и замяната на слабата почва, обикновено не е осъществимо по икономически и екологични причини. Технологията на Tensar предлага икономически изгодни решения за армиране основите на насипите, използвайки геотекстилите Basetex, геоклетъчната системаTensarTech® Stratum® Cellular Foundation Mattress, или Платформа за Преразпределяне на Натоварването (LTP) положена върху пилоти, където се допускат само минимални слягания.
Какви са ползите за вас

Tensar има многогодишен опит в заздравяването на земната основа, с доказани, надеждни и устойчиви решения, които може да са ви от полза:

  • Контрол или минимизиране на слягането 
  • Намаляване на времето за строителство 
  • Намаляване на разходите, без използване на ивични фундаменти и фундаментни скари
  • Осигуряване на безопасен достъпvide safe access

В зависимост от естествето на вашия обект и проектните изисквания, Tensar може да ви помогне посредством два начина за укрепване на основата:


Need help?