Down to content

Стръмни откоси

Поради екологичните ограничения и постоянно увеличаващата се цена на земята, инженерите често разчитат на стръмните откоси за да използват максимално наличното пространство. Решенията за армопочва TensarTech които използват технологията на Tensar, са не само лесни за изпълнение и екологично атрактивни със своите затревени лица, но могат и да спестят до 75% от разходите, в сравнение с алтернативните методи.Различни системи за различните откоси

Избирането на най-подходящото решение за вашия обект зависи от наклона на откоса. При наклон до 45º обикновено не е необходимо укрепване на лицето, но над 45º е необходимо използването на някакво постоянно укрепване. Имайки това предвид Tensar предлага две стандартни системи, като и двете използват нашите геомрежи и 30-годишният ни опит като специалисти в армопочвите:

TensarTech NaturalGreen е доказала своята ефективност при изграждане на нови откоси до 45º, както и при укрепването на свлачища. Системата използва хоризонтални слоеве геомрежа в почвата за осигуряване дълготрайната устойчивост и мрежа за ерозионен контрол по откоса

TensarTech Greenslope е проектирана за откоси с наклон между 45º и 70º и притежава слоеве от геомрежа поставени в почвата, които са свързани към лицето от сглобяеми стоманени лицеви елементи посредством ефективните Tensar шишове. Лицето на откоса е покрито с подходящ материал за ерозионен контрол, който позволява развитие на растителността. Лицевите елементи могат да бъдат терасирани във височина и да образуват променлив наклон на откоса.

Какъвто и да е вашият проект, ние можем да ви помогнем

Технологията на Tensar е използвана в множество откоси по света, за което свидетелстват богатата гама от брошури и референции. Освен това ние осигуряваме техническа поддръжка, експертни съвети, спецификации, чертежи, проекти и количествено-стойностни сметки. Ние редовно организираме безплатни семинари за обучение на проектанти.

Практични и икономични решения за насипи със стръмни откоси

Решенията за армопочва TensarTech които използват технологията на Tensar, са не само лесни за изпълнение и екологично атрактивни със своите затревени лица, но могат и да спестят до 75% от разходите, в сравнение с алтернативните методи.

Ползите

Независимо коя Tech системаTensar за стръмни откоси е подходяща за вашият обект, ползите са едни и същи:

  • Просто изграждане, намаляващо времето и разходите за строителство
  • Оптимално използване на наличното пространство 
  • Използване на рециклиран или наличен на обекта материал (включително свързани или замърсени почви)
  • Толерантност към наравномерни слягания
  • До 120 години проектен живот 


  • Висока устойчивост към сеизмично натоварване 
  • Често се избягва скъпото заздравяване на основата 
  • Максимизиране площта на върха на откоса 
  • Минимизиране навлизането в природно защитени зони 
  • Алтернативно решение на подпорните стени с твърдо лице в защитените зони

Need help?

Product Literature