Down to content

Подпорни стени

Има много класически варианти за построяване на подпорни стени, много често с помощта на стоманобетон и пилоти. Но с цел постигането на голямо разнообразие и значителни икономии на средства и време, Tensar е разработил гамата от системи за подпорни стени TensarTech, използвайки комбинация от армиращи геомрежи здраво захванати за естетически оформени лицеви елементи, като бетонови блокчета например.


Богата гама от решения

Използвайки нашият 30 годишен строителен опит, проектни възможности и иновативни геомрежи, системите за подпорни стени TensarTech предлагат редица видове оформление на лицето и строителни варианти за да отговорят на изискванията на съответното приложение, местоположение и проектен живот. Тези системи са:

TensarTech TW1TW3, и Mesa са системи за подпорни стени от сглобяеми бетонови блокчета, в различен цвят, стил и текстура. Системата TW1 Link дава възможност да се направи архитектурно оформление на лицето с конкретна каменна или тухлена зидария, закрепена за лицето на Tensar блокчетата.TensarTech Panel представлява сглобяеми или цели панели с размери, форма и лицево оформление в съответствие с изискванията на проекта и желания естетичен външен вид

Tech MarineTensar  включва използването на големи бетонови блокове, подходящи за агресивните морски условия

TensarTech RockWall има традиционен външен вид с габиони, комбинирани с по-евтин насипен материал в блока от армопочва зад тях

TensarTech TR2 е евтино и функционално решение, което бързо се изгражда и е подходящо за временни съоръжения

Какъвто и да е вашият проект, ние можем да ви помогнем

Иновативната технология на Tensar е използвана в множество проекти по света, за което свидетелстват богатата гама от брошури и референции. Освен това ние осигуряваме техническа поддръжка, експертни съвети, спецификации, чертежи, проекти и количествено-стойностни сметки. Ние редовно организираме безплатни семинари за обучение на проектанти.

Намалете разходите и спестете време с технологията на Tensar

TensarTech система за подпорни стени  - доказана дълготрайна проектна устойчивост, просто изграждане, намаляващо времето и разходите за строителство.

Ползите

Независимо коя Tech система Tensar за подпорни стени е подходяща за вашият обект, ползите са едни и същи:

  • Доказана дълготрайна проектна устойчивост 
  • Просто изграждане, намаляващо времето и разходите за строителство
  • Естетичен външен вид 
  • Сухо зидани сглобяеми бетонови блокчета
  • Лесно постигане на комплексна геометрия с малки радиуси 
  • До 120 години проектен живот 
  • Възможност за използване наличните на обекта насипни материали
  • Повечето системи нямат нужда от кранове или временен крепеж 
  • Може да не се наложи използването на пилотно фундиране
  • Голяма устойчивост на динамично и сеизмично натоварване

Need help?