Down to content

Мостови устои

Има много традиционни решения при строителството на мостовите устои, често включващи използването на стоманобетон и пилоти. Системите за подпорни стени Tensartech предлагат голямо разнообразие и значителна икономия на време и средства, използвайки комбинация от едноосни геомрежи за армиране на почви и сглобяеми бетонови блокчета. В много случаи е възможно цялото натоварване от моста да се поеме от съоръжението от армопочва. Ако има нужда натоварването да се поеме от пилоти, то системата Tensartech може да се приспособи за това като осигури поемане на земния натиск от насипа на устоя.Богата гама от варианти

Използвайки нашият 30 годишен строителен опит, познания в проектирането и иновативни геомрежи, системите за Tech Tensarподпорни стени предлагат набор от варианти за оформление на лицето в зависимост от местоположението на обекта и изисквания проектен живот. Те включват:

 • TensarTech TW1TW3, и Mesa системи за подпорни стени със сглобяеми блокчета, изработени от висококачествен бетон, в различни цветове, стилове и текстури. Системата TW1 Link дава възможност за изграждане на индивидуално архитектурно покритие от каменна или тухлена зидария, закрепено към лицето от Tensar блокчета.
 • TensarTech RockWall е система с традиционно лице от габиони, комбинирано с блок от армопочва с по-евтин пълнеж зад него
 • TensarTech TR2 е евтина система за бързо и лесно изграждане на функционални временни съоръжения

Какъвто и да е вашият проект, ние можем да ви помогнем

Иновативната технология на Tensar е използвана в множество проекти, за което свидетелстват богатата гама от брошури и референции. Освен това ние осигуряваме техническа поддръжка, експертни съвети, спецификации, чертежи, проекти и количествено-стойностни сметки. Ние редовно организираме безплатни семинари за проектиране на армопочва за обучение на проектанти

Спестете време и пари с технологията на Tensar

Cистемите за подпорни стени TensarTech предлагат набор от варианти за оформление на лицето в зависимост от местоположението на обекта и изисквания проектен живот.

Ползите

Която и TensarTech система за подпорни стени  да е подходяща за вашата мостова конструкция, ползите са едни и същи:

 • Дълготрайна и доказана проектна устойчивост 
 • Просто изграждане намаляващо времето и разходите 
 • Естетичен външен вид 
 • Системи от сухосглобяеми бетонови блокчета без хоросан 
 • Лесно постигане на сложни и извити геометрични форми 
 • До 120 години проектен живот 
 • Повечето системи нямат нужда нито от кранове, нито от временни кофражи 
 • Възможност за използване на наличните на обекта насипни материали 
 • Може да се избегне нуждата от пилотно фундиране 
 • Висока устойчивост на динамично и сеизмично натоварване


Need help?