Down to content

Подпорни стени и откоси от армопочва

При необходимост от увеличаване на  строителната площ в пресечен терен, инженерите могат да избират измежду голям набор от традиционни решения - стоманобетон, габиони, сглобяеми стени, шпунтови стени, зидани стени и т.н. Все по-често обаче много от тях се обръщат към технологията на Tensar за конкректно решение което отговаря на естетичните, екологичните и бюджетни изисквания.


Какви са ползите за вашият проект

Използвайки прости модулни системи от внимателно подбрани компоненти, съоръженията от армопочва на Tensar предлагат няколко предимства спрямо традиционните стоманобетонови стени:

 • Намаляване на разходите до 75%
 • Бързо строителство, намаляващо времето за изпълнение наполовина
 • Избор на различни наклони на лицето между 20° и 90°, архитектурно и натурално оформление, лесна направа на дъги и тераси 
 • Международни сертификати 
 • До 120 години проектен живот 
 • Проектна поддръжка
 • Повечето системи нямат нужда от кран, кофраж или подпори при изграждането им 
 • Екологичните предимства включват използването на наличните на обекта или отпадъчни насипни материали, както и значително намаляване емисиите на въглероден диоксид по време на строителството

Икономичен, гъвкав и атрактивен начин за изграждане на почвени подпорни съоръжения

Използвайки прости модулни системи от внимателно подбрани компоненти, съоръженията от армопочва на Tensar предлагат няколко предимства спрямо традиционните стоманобетонови стени.

Зони на приложение

Използвайки нашият 30 годишен строителен опит, експертиза в проектирането на армопочви и производството на геомрежи, почвените подпорни стени с TensarTech предлагат редица варианти подходящи за голям набор от приложения, като:

 • Подпорни стени и Устои на мостове с избор на системи включващи модулни лицеви блокчета, цели или сглобяеми стоманобетонови панели
 • Стръмни откоси построени бързо и икономично на насипи със стръмни ъгли и растителна покривка на лицето
 • Поправка на откоси използвайки комбинация от свлечената почва и геомрежи с цел възстановяване устойчивостта на откоса с минимално екологично въздействие

Need help?