Down to content

Защита от морска абразия

Заради разрушителната сила на вълните, приливите и теченията, често в комбинация с изискването за решение щадящо околната среда, малко места предоставят повече предизвикателства пред строителството от морския бряг. 

Системата за подпорни стени TensarTech Marine включва използването на големи бетонови блокове способни да издържат директното въздействие на вълните. Ако е необходимо, лицевите блокове може да се изливат на обекта, като в задната им част се вграждат чакащи краища геомрежа. След като се положат блоковете, основната армировка от геомрежи се закрепва към чакащите краища посредством шиш осигуряващ пълноякостна връзка.
Системите от сглобяеми бетонови блокчета TensarTech често се използват при изграждането на речни корекции. Използвайки заводски сглобяеми бетонови блокчета за оформяне на лицето, тези системи могат да се изграждат без използването на кран или кофраж, като гарантират сигурно захващане на геомрежите към лицето използвайки специален полимерен конектор.

За допълнителна ерозионна защита на зони подложени на заливане от вълни или временни високоскоростни водни потоци, може да се използва Tensar Mat, която е ефективен постоянен бионеразградим слой помагащ на естествената растителност да предотврати почвената ерозия.

Какъвто и да е вашият проект, ние можем да ви помогнем

В продължение на много години технологията на Tensar се доказа удачна за редица крайбрежни проекти, като крайбрежни стени, буни, защитни диги, възстановяване на канали, укрепване на свлачища и корекции на реки. На разположение е богата гама от референции и брошури.

Защита от морска абразия и речна ерозия

Системата за подпорни стени TensarTech Marine включва използването на големи бетонови блокове способни да издържат директното въздействие на вълните.

В сравнение с традиционните съоръжения от стоманобетон, системите за подпорни стени TensarTech ви предлагат редица ползи:

Ползите

В сравнение с традиционните съоръжения от стоманобетон, системите за подпорни стени TensarTech ви предлагат редица ползи:

  • Без кофраж: уникалната система от сглобяеми бетонови блокчета може да се изгражда лесно, без да се използват кофраж, подпори и в много случаи дори кран
  • Без да се чака стягане на бетона на обекта: the сухосглобяемите заводски бетонови блокчета нямат нужда да се изчакват да набират якост и не спират строителните работи. По този начин се намалява и риска от замърсяване на водата с бетонови съставки
  • Лесно полагане: често не е необходимо използването на квалифицирана работна ръка
  • Намаляване въздействието върху околната среда: чрез използването на наличен на обекта или отпадъчен насипен материал, емисиите на CO2вследствие строителството се намаляват
  • Намаляване на строителните разходи: чрез лесно и бързо строителство, и чрез използването на наличните на обекта насипни материали, разходите и времето могат да се намалят почти наполовина
  • Малка или никаква поддръжка: системите имат проектен живот до 120 години с минимална поддръжка

Където почвената ерозия е проблем, Tensar Mat може да бъде идеалният избор:

  • Естествена защита от ерозия: заздравява повърхността докато поникне и укрепне растителността, след това дългосрочно армира кореновата система RollMax
  • Additional products can be found in the Tensar Erosion Control & Systems brochure

Need help?